Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Název:  A co interiér ?Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  04.09.2006Přidáno:  4. 09. 2006, 14:56:02

Během měsíce srpna vytvořil Ing. arch. Petr Chotěbor několikastránkovou studii zaměřenou na možnosti obnovy interiéru kostela. Zabývá se v ní jak současným stavem,tak úvahami o možnosti dalšího využití kostela. Mimoto zvažuje možnost členění postupu při obnově interiéru na určité etapy, což se již osvědčilo při obnově exteriéru kostela. Doufám, že se mi časem podaří dát tento text na naše www. stránky. Pokud by někdo z Vás měl zájem, dávám na naše stránky kontakt na e-mail na arch. Chotěbora. Jedná se sice o dalekou budoucnost, ale pokud by jej někdo chtěl kontaktovat v této věci, máte adresu k disposici. Dr. Toman

Název:  Poděkování a prosba.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  30.08.2006Přidáno:  30. 08. 2006, 09:00:44

Letošní sbírka na poutní slavnosti na Solci vynesla částku sedm tisíc korun. Částka bude v nejbližších dnech předána panu starostovi, ing. Pospíšilovi. Za všechny dary upřímné Pán Bůh zaplať. Částka samozřejmě nemůže pokrýt náklady na záchranu kostela, je však za ní nutno vidět obětavost dárců, z nichž drtivá většina neoplývá bohatstvím. Ze srdce děkuji všem, kteří v letošním roce pomohli s přípravou a zajištěním průběhu bohoslužeb. Současně naléhavě prosím, aby se mi přihlásili obětaví dobrovolníci, kteří by byli ochotni v příštím roce vypomoci s přípravou pouti. Dosavadní praxe je na pokraji lidských možností a bylo by škoda, kdyby se v budoucnu již zavedenou tradici poutí nepodařilo udržet.

Název:  Pouť na Solci -2006Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  19. srpna 2006Přidáno:  30. 06. 2006, 11:20:34

Milí příznivci a ctitelé mariánští ! Letošní již 16. obnovenou pouť na Solci budeme mít v sobotu, dne 19. srpna 2006. Kostel bude přístupný od 13 hodin, bohoslužby začnou ve 13,30 hodin modlitbou sv. růžence, od 14 hodin bude následovat tradiční mariánská hodinka, tentokrát motivovaná veršem "Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrný" (Sir 15,15). Od 15 hodin bude mše svatá, kterou bude letos celebrovat P. Jan Jucha, probošt mělnický, spolu s kněžími vikariátu.Ukončení poutní slavnosti jako obvykle po 16 hodině. Pokud čtete tyto řádky a máte možnost rozšířit informaci o letošní pouti lidem ve svém okolí, prosím, učiňte tak se vší naléhavostí. Naše možnosti informovat veřejnost jsou velmi omezené.

Název:  Budou fotky!Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  Přidáno:  24. 05. 2006, 13:14:10

Ke dni 24. května t.r. práce na věži uspokojivě pokračují, horní čtvrtina má už "jádro" a obnovenou římsu pod měděnou střechou, věž začíná i přes lešení svítit do dálky. Máme hotových několik nových fotografií, snad se je časem podaří umístit na tyto stránky. Smutnou stranou této mince je skutečnost, že evidentně nebudou stačit peníze, lešení se tedy bude bourat, odvážet a až budou další prostředky, bude se zase vše opakovat, včetně byrokratického šílenství. Nejspíš za rok.

Název:  Překvapení pod omítkou.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  Přidáno:  19. 05. 2006, 11:17:52

V letošním roce pokračují práce na obnově zevních omítek věže za zvláště dramatických okolností. Z rozpočtu kraje bylo uvolněno pouhých devadesát tisíc Kč, což je skandální, ale nedá se s tím nic dělat. Paní ing. Vyletová nám sehnala dvě stě tisíc z havarijního fondu, ale to stále nestačí. Hned v začátku restaurátorského průzkumu se v předposledním patře věže na severní a jižní stěně objevila pod omítkou dvě krásná, vysoká a štíhlá gotická dvojokna se zbytky kružeb.Severní bude odborně konzervováno a částečně odkryto, jižní bude zřejmě jen zdokumentováno a uschováno pod omítku. Je to další velké uspokojení pro všechny, komu není osud této svatyně lhostejný. Kolem věže stojí lešení, pracovat se bude, dokud nedojdou peníze.

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1