Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Název:  Stav oprav v létě 2007.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.czl
Datum konání:  Přidáno:  3. 08. 2007, 09:36:55

V současné době je ukončena oprava klenby v sakristii. Během pouti budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do sakristie a podívat se na výsledek práce restaurátorů.
Dřevěné prvky z původního mobiliáře kostela byly vytříděny a složeny v rohu kostelní lodi. Jejich další osud bude záležet na postupu dalších oprav.
Komplikujícím faktorem letošních aktivit je zjistění havárie v horním patře kostelní věže, kde došlo ke zřícení zcela shnilého trámu, který držel zvonovou stolici. Rozsah škod, které byly způsobeny dlouhodobým zatékáním vody, je bohužel velký. Stav byl posouzen statikem a v současné době se zpracovává studie, jak situaci řešit, aby nedošlo ke zřícení další části dřevěné konstrukce a zničení točitých schodů.
V letošním roce by měla věž dostat ještě nové okenice, aby nedocházelo k dalšímu pronikání sněhu či deště do věže.
Pokud se podaří dokončit tyto opravy, budeme stát před tím nejsložitějším - totiž obnovou interiéru presbytáře kostela. To bude znamenat rozsáhlý průzkum, osazejí sanktuária a ošetření torza bývalého hlavního oltáře.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - upřesnění.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  11, srpna 2007Přidáno:  9. 07. 2007, 20:33:17

Na základě jednání s Děkanským úřadem v Mnichově Hradišti, P. Jurnečkou sděluji :
Definitivní termín konání letošní pouti je sobota, 11. srpna 2007. Kostel bude otevřen zhruba od 13 hodin, ve 13,30 hodin začíná modlitba sv. růžence, ve 14 hodin mariánská pobožnost, v 15 hodin mše svatá. Ukončení bohoslužeb asi v16,30 hodin. Účast na pouti definitivně potvrdil J.E. Msgre Kosef Koukl, emeritní biskup litoměřický, který bude hlavním celebrantem spolu s kněžími vikariátu.
Autobus pro poutníky vyjede z Mladé Boleslavi, od arciděkanského kostela asive 12,30 hodin, zastaví v Kosmonosích na náměstí (12,40) v Bakově n.J. na náměstí u morového sloupu (12,50) , v Mnichově Hradišti na náměstí - autobusovém nádraží 13,00), Bosni na zastávce u kostela (13,10 ) Kněžmostě na náměstí(13,20). Po skončení obřadů odveze účastníky po stejné trase zpět.
Dr. Toman

Název:  Opravy v roce 2007Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  Přidáno:  15. 05. 2007, 14:51:58

V roce 2007 budou opravy i přes nepřízeň úřadů a dramatickou finanční situaci v celé litoměřické diecézi pokračovat. Nebude to však na první pohled příliš patrné.
V současné době se provádí průzkumné práce vnitřních omítek v sakristii a zpevnění její klenby. Byly objeveny fragmenty původních středověkých omítek se zbytky maleb a dvě niky ve zdi mezi sakristií a chrámovou lodí.
Oprava sakristie si vyžádala i vystěhování a vytřídění dřevěného mobiliáře, který tam byl umístěn v době, kdy se jednalo o demolici kostela.Tyto dřevěné prvky jsou zatím složeny v chrámové lodi.
Všechny dosavadní práce znovu potvrzují starobylost celého kostela i jeho umělecko-historickou cenu.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - 2007.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  3.1.2007Přidáno:  7. 01. 2007, 17:18:38

Předběžně oznamuji, že termín letošní poutní slavnosti na Solci bude dříve než obvykle, a to již v sobotu, která předchází svátku Nanebevzetí Panny Marie, který letos připadá na středu. Zatím nepotvrzený termín pouti je tedy v sobotu 11. srpna ! Pořad bohoslužeb bude jako v minulých letech. Dr. Toman

Název:  Oprava omítekKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  20.09.2006Přidáno:  19. 09. 2006, 14:54:28

S velkou radostí sděluji všem, že se podařilo dokončit obnovu omítky i na dolních dvou patrech věže. Je tedy kompletně dokončena oprava zevního pláště kostela, tj. střechy, oken a omítek. Po dlouhých více než 15 letech tedy kostel alespoň zvenku působí důstojným dojmem. Budova je tedy zachráněna před zničením a záleží na dalších generacích, jak s památkou naloží. V úvahu jistě přichází společné využívání , a to jak pro účely duchovní, tak i pro potřeby obce. Nezbývá než vyjádřit poděkování všem, kteří jakkoliv přispěli k záchraně kostela a současně vyslovit i naději, že obnova interiéru nebude trvat dalších patnáct či více let. Dr. Toman

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1