Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   
Název:  Po pouti 2023Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  20.08.2023Přidáno:  11. 09. 2023, 08:49:08

Letošní poutní slavnost se konala za již vžitých okolností a s redukovaným programem. To souvisí s trvale sestupnou tendencí počtu účastníků bohoslužeb obecně.
Ve sbírce byla získána částka 4.235.- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
Jako naléhavá záležitost se t.č. jeví stav prostoru bývalé márnice v rohu hřbitova, kde zřejmě dochází k rozebírání a rozkrádání cihel, takže je ohrožena statika zděného oblouku v místě původního vchodu.
Úprava prostoru a zřízení přístřešku pro hřbitovní náčiní by byla vhodným řešením. Věc bude projednána s příslušnými úřady.
Dr. Jan Toman

Název:   Pouť 2023Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  19.8.2023Přidáno:  27. 07. 2023, 17:47:59

S velkým zpožděním sděluji termín konání každoroční pouti na Solci v roce 2023.
Vzhledem k tomu, že vlastní svátek Nanebevzetí Panny Marie připadá letos na úterý, bude se letošní pouť konat až NÁSLEDUJÍCÍ sobotu, tedy 19. srpna 2023 v odpoledních hodinách.
Pořad bohoslužeb bude stejný jako loni, tedy :
14 hodin - modlitba sv. růžence
14,30 hodin - Mariánské nešpory
15 hodin - mše svatá
Všichni mariánští ctitelé jsou srdečně zváni.
Dr. Jan Toman

Název:  Sbírka 2022Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  12.8.2022Přidáno:  22. 09. 2022, 15:44:46

Sbírka při letošní poutní mši vynesla částku 1.968.- Kč.
Za každý příspěvek Pán bůh zaplať !
Bohužel vzhledem k současné ekonomické situaci je pokračování obnovy kostela stále v nedohlednu. Před obnovou podlahy památkáři striktně vyžadují archeologický průzkum v lodi i presbytáři, jakkoliv předpokládaný přínos je více než pochybný.
Stálých poutníků ubývá, noví nepřicházejí. A sponzoři zřejmě již zcela vymřeli. V budoucích letech bude zřejmě nutné přehodnotit celý koncept soleckých poutí.

Název:  Pouť 2022Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  13.8.2022Přidáno:  13. 07. 2022, 18:27:08

Předběžně sděluji informaci o konání letošní pouti :
Svátek Nanebevzetí Panny Marie , tedy 15. srpen , připadá letos na pondělí. Poutní slavnost se bude tedy konat předchozí sobotu, 13. srpna 2022 v odpoledních hodinách.
Předpokládaný program :
14 hodin - modlitba sv. růžence
14,30 hodin - mariánské nešpory
15 hodin - mše svatá
Dr. Toman

Název:  Pouť 2021Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  14.8.2021Přidáno:  7. 09. 2021, 16:45:14

Výtěžek sbírky na letošní pouti byl 3.251.- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Rozsah letošní pouti ve schématu růženec - nešpory - mše se zřejmě osvědčil. V příštím roce se pokusíme tento rozsah pouti udržet.
Obnova kostela ovšem zůstala z objektivních příčin na mrtvém bodě.
Předběžný termín příští pouti vychází na sobotu 13. srpna 2022.
Dr. Jan Toman

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Únor: 1