Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit události:   1-5   6-10   11-15   
Název:  postup oprav.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  10. 05. 2018, 10:49:01

Po dokončení vnitřních omítek v kostele byly další práce na obnově interiéru pozastaveny. Další etapou by mělo být položení nové dlažby. Před tím je však bohužel požadován archeologický průzkum. V roce 2018 není reálné tyto práce zahájit. Lze však předpokládat provedení průzkumu a položení dlažby alespoň v kostelní lodi v roce 2019.
Toman

Název:  Pouť 2017Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  14. 08. 2017, 11:16:55

Dne 13.8.2017 se konala tradiční mariánská poutní slavnost s obvyklým pořadem, na který jsme již po léta zvyklí. Hlavním celebrantem mše svaté byl R.D. Mgr. Lukáš Hrabánek ze Mcel.
Zarážející skutečností byla tentokrát již opravdu mizivá účast věřících, resp. místních občanů, čemuž odpovídá i výsledek sbírky, která tentokrát vynesla necelých 1.200.-Kč ( před pouhými pěti lety to byl trojnásobek).
Za těchto okolností zůstává nezodpověděnou otázkou perspektiva konání našich poutí v budoucích letech i smysluplnost investic do dalších oprav kostela.
Rozpočet na položení dlažby v kostele činí při současných cenách částku čtyři sta tisíc korun .
T.

Název:  Dostali jsme na frak.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  21. 11. 2012, 11:04:41

Při poutní slavnosti v r. 2011 došlo k pádu a drobnému úrazu jedné z účastnic slavnosti. Příčinou byla nerovná a rozpadlá podlaha uvnitř kostela.
Abychom tomu zabránili, byly nejhorší nerovnosti letos před poutí ošetřeny cementovou mazaninou.
Tento krok vyvolal negativní reakci památkářů, kteří hrozili duchovnímu správci pokutou ve výši 20 tisíc Kč a donutili jej, že musel být kus vyspravené podlahy v předsíni kostela vysekán...
Naštěstí se ukázalo, že mazanina na zemi nevede ke zkáze kulturních hodnot, takže z pokuty nakonec naštěstí sešlo.
Tato situace je klasickou ilustrací současného stavu a svědčí pro naprostou zcestnost dosavadního zákona o památkové péči, o jehož změnu je nutno systematicky usilovat.
Kromě toho na severní vnitřní zdi lodi došlo k odpadnutí velkého kusu omítky, zřejmě v důsledku vlhkosti zdiva.
V roce 2013 zřejmě nebudou dotace vůbec žádné, takže oprava interiéru kostela ustrne na mrtvém bodě.
Dr. Toman

Název:  Úrmtí.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  11. 07. 2012, 08:50:25

V hlubokém zármutku oznamuji všem příznivcům soleckého kostela i všem rodákům, že den po svých 97. narozeninách zemřel JUDr. Jindřich Chotěbor.
Rozloučení se zesnulým se konalo 9.července v Mnichově Hradišti.
Pan doktor Chotěbor bude pochován do rodinného hrobu na hřbitově v Bosni.
Odešel animus movens, bez jehož úsilí by ze soleckého kostela zůstala dnes již jen zřícenina.
Prosím, vzpomeňte na něj v modlitbě.
Toman

Název:  Pouť -2010Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  23. 11. 2010, 14:51:50

Poutní slavnost na Solci 14.srpna 2010 se konala za výrazně nižší účasti věřících než v minulých letech. Sbírka vynesla částku necelých tří tisíc korun. Částka byla předána duchovnímu správci, P. Pavlu Machovi.
Bolestným překvapením bylo zjištění, že po zásahu památkářů došlo ke stržení torza hlavního oltáře. Tím se sice odkryl pohled na opravené části omítek v presbytáři, ovšem za cenu ztráty identity katolické svatyně. Trosky oltáře pohozeny v sakristii, kde čekají na pravděpodobné shnití.
Naopak nutno positivně hodnotit pořízení prozatimní cementové dlažby v kostelní lodi, takže návštěvníci již nejsou ohroženi pády a klopýtáním po nerovné podlaze.
Nicméně, osud dalších poutí v příštích letech je výrazně ohrožen neúnosně se vlekoucí pomalou obnovou interiéru kostela.
Duchovní správa přivítá jakoukoliv iniciativu, která by vedla ke zlepšení stávající situace, a to zvláště v souvislosti s havárií kostela v Kněžmostě, kde hrozí zřícení stropu a zkáza celého interiéru.
Dr. Jan Toman

Zobrazit události:   1-5   6-10   11-15   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Únor: 1