Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit texty:   1-2   3-4   
Historie obce.

První zpráva o vsi Solec pochází z roku 1353, kdy jsou jako vlastníci uváděni Všeslav Vyšehněvský ze Solce a Zdislav z Chudíře. Zboží bylo patrně rozděleno na dvě části a stál zde alespoň jeden dvůr. Asi o něco později vyrostla v Solci dřevěná tvrz, stávající na stráni naproti kostelu, po níž se dodnes zachoval čtyřboký pahorek se zaoblenými rohy a zbytkem dávných příkopů a valů. O její podobě se bližší zprávy nedochovaly a zanikla již ve druhé polovině 15. století, snad v souvislosti se vpádem Lužičanů v roce 1468. Tehdy upadl již také význam (Velkého) Solce a postupně vzrůstal sousední Malý Solec ( dnešní Soleček), o němž první zprávy pocházejí z let 1373-1383. I v Solečku vznikla ve dvoře nevelká tvrz, na níž jako první známý majitel seděl Ješek zvyný Studl ze Solečku. Tvrz na Solečku později převzala úlohu střediska nevelkého panství a pod názvem Nový Solec se na ní střídali příslušníci nižší šlechty. V roce 1502 připadlo zboží významnému českému rodu Vančurů z Řehnic, k jejímž državám náležela vedle Krnska v určité době napříkjlad i Studénka. Tvrz na Solečku postupně pozbývala na významu a ve druhé polovině 17. století, kdy Solec i Soleček splynuly s panstvím hradišťských Valdštejnů, z pramenů zcela mizí. Dnes už ani nevíme, kde stála. Novější dějiny Solce obnovily dřívější postavení vsi v regionu Mnichova Hradiště. Na přelomu 19. a 20. století žilo v Solci 318 obyvatel, vesnice měla 79 domů a osady Soleček a Žantov.V roce 1900 zde byla postavena škola, do níž chodily i děti z Malobratřic a Čížovek.Před sto lety ji navštěvovala téměř stovka dětí. V Solci byly tři hostince (Burešův, M. Špínové a M. Votrubcové),kupecký krám (J.Bureš), mezi majitele větších usedlostí patřili Josef Hyka ( čp. 4 a 5) a Kateřina Radonická ( čp. 6) a Jan Švarc. Ze spolků jmenujme hasiče a čtenářsko-hospodářskou besedu. V průlběhu 20. století se v Solci mnoho změnilo. Ubylo stálých obyvatel a přibyli rekreanti a chalupáři. Zůstala však krásná okolní příroda a malebná vesnice s patinou bohaté minulosti, vesnice ležící na prahu rozsáhlé oblasti plné lesů, skal a vodních ploch, kterou již před mnoha desetiletími naši předkové pojmenovali Český ráj.

Zobrazit texty:   1-2   3-4   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Únor: 1