Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   
Název:  Pouť 2021Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  14.8.2021Přidáno:  24. 06. 2021, 10:39:29

Předběžně oznamuji, že po třiceti letech bude letošní pouť na Solci v redukovaném rozsahu.
Předpokládaný program:
14 hodin - modlitba sv. růžence
14,30 hodin Mariánské nešpory
15 hodin - mše svatá
Prosím poutníky, aby si tentokrát vzali s sebou kancionály.
Dr. Toman

Název:  Třticáté výročíKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  22.08.2020Přidáno:  24. 08. 2020, 10:59:10

Poutní slavnost dne 22.8.2020 byla nade vší pochybnost poslední v zaběhlém schématu. Díky nejistému počasí, posunutí termínu, koincidencí s dalšími akcemi a absencí tradičně pozvaného cizího celebranta byla účast věřících minimální.
Pořad poutní slavnosti bude nutno do budoucna zásadním způsobem změnit.
Sbírka vynesla částku 1.600.- Kč.
V roce 2021 vychází 15. srpen na neděli, pouť by se tedy měla konat v předvečer, v sobotu 14. srpna.
Toman

Název:  Pouť 2020Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15.8.2020Přidáno:  19. 06. 2020, 11:15:47

Důležitá informace .
V letošním roce uplyne 30 let od konání první pouti na Solci. Mělo by se tedy jednat o jubilejní, třicátou pouť. Shodou okolností datum 15. srpna připadá na sobotu.
Téhož dne, tedy 15.8., se však bude konat v Praze svěcení Mariánského sloupu, což pokládáme za významnější. Naše účast na slavnosti v Praze má tedy přednost před soleckou poutí.
Třicátá pouť na Solci bude proto o týden odložena, a to na sobotu 22. srpna odpoledne. Rozsah pouti bude zachován v obvyklém schématu, nicméně TROCHU JINAK. Mottem letošní pouti je "mysterium fidei", česky "tajemství víry ".
T.

Název:  Po pouti 2019Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  18.8.2019Přidáno:  20. 08. 2019, 09:51:24

Letošní poutní slavnost přivítala podstatně více příchozích než v minulém roce. Upřímné poděkování panu Miroslavu Elstnerovi za zajištění ozvučovací techniky a vylepšeného osvětlení interiéru kostela. Zvláštní díky pak patří celebrantovi - novoknězi P. Mgr. Ing. Václavu Novákovi za vzorně vedenou liturgii a myšlenkově bohatou homilii. Přítomní poutníci hojně využili možnost získání novokněžského požehnání. Výtěžek sbírky letos činil 3.955.- Kč.
Znovu se nabízí otázka možnosti uspořádání říjnové růžencové pobožnosti, případně jedné májové pobožnosti v květnu 2020. Příští poutní slavnost je plánována- s Boží pomocí - na sobotu 15. srpna 2020.
Toman

Název:  Pouť 2019Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  17.8.2019Přidáno:  18. 07. 2019, 15:02:18

V pořadí již 29. obnovená pouť na Solci ke cti Nanebevzetí Panny Marie se bude konat v sobotu, dne 17. srpna 2019 v odpoledních hodinách.
Kostel bude otevřen od 13 hodin, ve 13,30 začíná modlitba sv. růžence, od 14 hodin mariánská pobožnost a od 15 hodin mše svatá.
Hlavním celebrantem bude letos Mgr.Ing. Václav Novák, novokněz.
Na závěr bohoslužby bude udělováno přítomným novokněžské požehnání.
Mottem letošní pouti je "venite, adoremus ", česky " pojďte, klanějte se ".
T.

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1