Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Název:  Pouť 2020Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15.8.2020Přidáno:  19. 06. 2020, 11:15:47

Důležitá informace .
V letošním roce uplyne 30 let od konání první pouti na Solci. Mělo by se tedy jednat o jubilejní, třicátou pouť. Shodou okolností datum 15. srpna připadá na sobotu.
Téhož dne, tedy 15.8., se však bude konat v Praze svěcení Mariánského sloupu, což pokládáme za významnější. Naše účast na slavnosti v Praze má tedy přednost před soleckou poutí.
Třicátá pouť na Solci bude proto o týden odložena, a to na sobotu 22. srpna odpoledne. Rozsah pouti bude zachován v obvyklém schématu, nicméně TROCHU JINAK. Mottem letošní pouti je "mysterium fidei", česky "tajemství víry ".
T.

Název:  Po pouti 2019Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  18.8.2019Přidáno:  20. 08. 2019, 09:51:24

Letošní poutní slavnost přivítala podstatně více příchozích než v minulém roce. Upřímné poděkování panu Miroslavu Elstnerovi za zajištění ozvučovací techniky a vylepšeného osvětlení interiéru kostela. Zvláštní díky pak patří celebrantovi - novoknězi P. Mgr. Ing. Václavu Novákovi za vzorně vedenou liturgii a myšlenkově bohatou homilii. Přítomní poutníci hojně využili možnost získání novokněžského požehnání. Výtěžek sbírky letos činil 3.955.- Kč.
Znovu se nabízí otázka možnosti uspořádání říjnové růžencové pobožnosti, případně jedné májové pobožnosti v květnu 2020. Příští poutní slavnost je plánována- s Boží pomocí - na sobotu 15. srpna 2020.
Toman

Název:  Pouť 2019Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  17.8.2019Přidáno:  18. 07. 2019, 15:02:18

V pořadí již 29. obnovená pouť na Solci ke cti Nanebevzetí Panny Marie se bude konat v sobotu, dne 17. srpna 2019 v odpoledních hodinách.
Kostel bude otevřen od 13 hodin, ve 13,30 začíná modlitba sv. růžence, od 14 hodin mariánská pobožnost a od 15 hodin mše svatá.
Hlavním celebrantem bude letos Mgr.Ing. Václav Novák, novokněz.
Na závěr bohoslužby bude udělováno přítomným novokněžské požehnání.
Mottem letošní pouti je "venite, adoremus ", česky " pojďte, klanějte se ".
T.

Název:  po pouti 2018Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15,08,2018Přidáno:  29. 08. 2018, 11:11:01

Letošní pouť se konala za účasti asi 35 lidí. Klesající počet osob, zejména z nejbližšího okolí, je důvodem k vážnému zamyšlení o budoucnosti poutí. Čeká nás příprava na položení dlažby v chrámové lodi, archeologický průzkum presbytáře a další náročné práce. Na místě je rovněž úvaha o alespoň provizorním zakrytí stropu, kudy proniká do prostoru kostela prach, špína a ptačí trus.
Výtěžek sbírky činí letos necelé tři tisíce korun.
T.

Název:  Upřesnění - pouť 2018Kontakt:  toman @sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  11.8.2018Přidáno:  10. 07. 2018, 18:10:55

Pouť na Solci v roce 2018 se bude konat dle původního ohlášení již předchozí sobotu, 11. srpna. Hlavním celebrantem bude R.D. Mgr. Pavel Michalec, děkan ze Sobotky.
Kostel bude otevřen od 13 hodin, od 13,30 modlitba sv. růžence, od 14 hodin mariánská pobožnost, od 15 hodin mše svatá.
Mottem letošní pouti je " noli timere, tantummodo crede", česky "neboj se, věř" ( Mk5,36).

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1