Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Název:  Stav oprav v roce 2015Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  1.12.2015Přidáno:  24. 11. 2015, 12:41:28

Díky zásahu orgánu památkové péče bude v letošním roce provedena oprava vnitřních omítek pouze na severní a západní (průčelní) zdi. Nová omítka je zde již téměř hotova, ukončení prací se předpokládá okolo 15. prosince. Definitivní vytónování nové omítky bude provedeno na jaře příštího roku.
Oprava vnitřní omítky na jižní zdi kostelní lodi by se mohla realizovat v roce 2016. Ovšem, orgán památkové péče si vyhradil provedení dalšího průzkumu omítek a zdiva na této zdi, čímž se celá práce samozřejmě zdrží. Takže cíl, to jest dokončení vnitřních omítek a položení dlažby zůstává v nedohlednu.
Úsudek o této situaci nechť si každý čtenář těchto řádků učiní sám.
Toman

Název:  Sbírka 2015Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15.8.2015Přidáno:  20. 08. 2015, 08:39:39

Výtěžek sbírky z letošním poutní slavnosti je 2.210.-Kč. Částka byla předána P.Machovi v hotovosti.
Vzhledem k tomu, že jen nejnutnější oprava poškozené střechy po březnové vichřici stála více než deset tisíc Kč, je výnos sbírky více než tristní.
Žádám všechny, kdo budou tyto řádky číst, aby se zamysleli nad možností přispět duchovní správě, resp. P.Pavlu Machovi, v této tíživé finanční situaci.
Oprava kostela na Solci bude ještě stát statisíce a údržba také nebude zadarmo. V rámci restitucí nebyla děkanství do dnešního dne vrácena ani jedna položka a předpokládaný výnos z restitucí nebude stačit ani na běžný provoz.
Bylo by více než politováníhodné, aby snaha o záchranu kostela vyzněla do budoucna naprázdno.
J.T.

Název:  Pokračování opravKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  01.09.2015Přidáno:  18. 08. 2015, 13:48:54

Jak sdělil na letošní pouti administrátor farnosti, P.Pavel Mach, je naděje, že ještě v letošním roce na podzim dojde k zahájení předpokládaných oprav interiéru kostela.
V roce 2014 se nepodařilo získat potřebné dotace, takže práce ustaly. V letošním roce je naděje, že by mohlo dojít k opravě nejméně dvou a možná i všech tří vnitřních stěn lodi.
Tím by byly hotovy vnitřní omítky a v roce 2016 by bylo možno uvažovat o opravě dlažby.
Prosíme o modlitbu za zdar těchto prací. Současně znovu naléhavě žádáme o finanční příspěvek na zaplacení těchto prací. Jakoukoliv částku je možno předat osobně P. Machovi nebo poukázat na účet Děkanského úřadu v Mnichově Hradišti.
J.T.

Název:  UpřesněníKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15,8,2015Přidáno:  5. 08. 2015, 10:56:25

Jak již bylo oznámeno, bude se konat v sobotu dne 15. srpna t.r. jubilejní 25. obnovená pouť.
Hlavním celebrantem mše svaté od 15 hodin bude R.D. Mgr. Štěpán Smolen, novokněz, působící ve farnosti Mladá Boleslav.
Po mši svaté udělí přítomným novokněžské požehnání.
Mottem mariánské pobožnosti od 14 hodin bude verš ze Zjevení sv. Jana " ... ale protože jsi vlažný a nejsi ani chladný ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst..." (Zj3,16).
Toman

Název:  Pouť na Solci 2015Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15.8.2015Přidáno:  14. 07. 2015, 08:36:27

Dovoluji si oznámit, že letošní jubilejní, 25. obnovená pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie se bude konat v den slavnosti, v sobotu 15. srpna 2015.
Kostel bude pro veřejnost otevřen od 13 hodin, od 13,30 hodin modlitba sv. růžence, od 14 hodin mariánská pobožnost, od 15 hodin mše svatá.
Jméno letošního celebranta bude sděleno dodatečně.
Mottem pouti je letos verš ze Zjevení sv. Jana (Apokalypsy) "...protože jsi vlažný a nejsi ani chladný ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst...".(Zj 3,16)

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1