Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   
Název:  Pouť 2016Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15,8,2016Přidáno:  17. 08. 2016, 16:04:48

Letošní poutní slavnost dne 13.8.2016 proběhla dle předem plánovaného scénáře.
V době konání bohoslužby byla jižní zeď lodi ještě zakryta lešením, které bude v nejbližších dnech odstraněno. Vnitřní omítky lodi jsou tedy hotovy, po vyzrání budou ještě během podzimu definitivně vymalovány.
Sbírka vynesla částku 2.550.- Kč.
V příštím roce přichází v úvahu položení nové dlažby v kostelní lodi - ovšem za podmínky, že se podaří na tuto etapu získat potřebnou dotaci.
Vzhledem k trvale klesajícímu počtu účastníků bohoslužeb zůstává otázkou další pokračování poutí i obnovy kostela, který se dostává mimo pastorační priority. Urgentní stavební opravy vyžadují totiž i kostely v Bosni a Kněžmostě.
V příštích letech lze tedy předpokládat obnovení dlažby v lodi, archeologický průzkum a obnova podlahy presbytáře, kde se očekává nález krypty či hrobky a následně zakonzervování celého objektu a jeho využití jen k občasným bohoslužbám ( vánoce, 15. srpen ), pokud se nenajde jiné využití.
Smutným torzem zůstávají rozpadající se zdi bývalé márnice v rohu hřbitova, který je však v majetku obce.
T.

Název:  Pouť 2016Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  13. srpna 2016Přidáno:  14. 07. 2016, 11:36:16

Svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpen, letos připadá na pondělí. Proto se letošní poutní slavnost na Solci bude konat již v sobotu, 13. srpna 2016. Je to v pořadí již 26. obnovená pouť.
Kostel bude otevřen cca od 13 hodin, ve 13,30 hodin začne modlitba sv. růžence, od 14 hodin následuje mariánská pobožnost, tentokrát na téma "De Maria Numquam Satis", česky "O Marii nikdy dost".
Mše svatá následuje od 15 hodin, hlavním celebrantem bude letos R.D. Mgr. Josef Peňáz, farní administrátor z Jablonce na Nisou.
Všichni poutníci a ctitelé mariánští jsou srdečně zváni.
T.

Název:  Stav oprav v roce 2015Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  1.12.2015Přidáno:  24. 11. 2015, 12:41:28

Díky zásahu orgánu památkové péče bude v letošním roce provedena oprava vnitřních omítek pouze na severní a západní (průčelní) zdi. Nová omítka je zde již téměř hotova, ukončení prací se předpokládá okolo 15. prosince. Definitivní vytónování nové omítky bude provedeno na jaře příštího roku.
Oprava vnitřní omítky na jižní zdi kostelní lodi by se mohla realizovat v roce 2016. Ovšem, orgán památkové péče si vyhradil provedení dalšího průzkumu omítek a zdiva na této zdi, čímž se celá práce samozřejmě zdrží. Takže cíl, to jest dokončení vnitřních omítek a položení dlažby zůstává v nedohlednu.
Úsudek o této situaci nechť si každý čtenář těchto řádků učiní sám.
Toman

Název:  Sbírka 2015Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15.8.2015Přidáno:  20. 08. 2015, 08:39:39

Výtěžek sbírky z letošním poutní slavnosti je 2.210.-Kč. Částka byla předána P.Machovi v hotovosti.
Vzhledem k tomu, že jen nejnutnější oprava poškozené střechy po březnové vichřici stála více než deset tisíc Kč, je výnos sbírky více než tristní.
Žádám všechny, kdo budou tyto řádky číst, aby se zamysleli nad možností přispět duchovní správě, resp. P.Pavlu Machovi, v této tíživé finanční situaci.
Oprava kostela na Solci bude ještě stát statisíce a údržba také nebude zadarmo. V rámci restitucí nebyla děkanství do dnešního dne vrácena ani jedna položka a předpokládaný výnos z restitucí nebude stačit ani na běžný provoz.
Bylo by více než politováníhodné, aby snaha o záchranu kostela vyzněla do budoucna naprázdno.
J.T.

Název:  Pokračování opravKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  01.09.2015Přidáno:  18. 08. 2015, 13:48:54

Jak sdělil na letošní pouti administrátor farnosti, P.Pavel Mach, je naděje, že ještě v letošním roce na podzim dojde k zahájení předpokládaných oprav interiéru kostela.
V roce 2014 se nepodařilo získat potřebné dotace, takže práce ustaly. V letošním roce je naděje, že by mohlo dojít k opravě nejméně dvou a možná i všech tří vnitřních stěn lodi.
Tím by byly hotovy vnitřní omítky a v roce 2016 by bylo možno uvažovat o opravě dlažby.
Prosíme o modlitbu za zdar těchto prací. Současně znovu naléhavě žádáme o finanční příspěvek na zaplacení těchto prací. Jakoukoliv částku je možno předat osobně P. Machovi nebo poukázat na účet Děkanského úřadu v Mnichově Hradišti.
J.T.

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1