Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   
Název:  Přijede biskup !Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  16.08.2008Přidáno:  5. 08. 2008, 10:01:58

S radostí oznamuji všem příznivcům Solce a ctitelům mariánským, že v letošním roce dochází ke změně hlavního celebranta pouti. Místo původně ohlášeného generálního vikáře Msgre Karla Havelky přijede na pouť J.E. emeritní biskup litoměřický, Msgre Josef Koukl.
Program pouti zůstává nezměněn, to znamená modlitba sv. růžence od 13,30, mariánská pobožnost od 14 a mše svatá od 15 hodin.
Letošní etapa průzkumných a restaurátorských prací v presbytáři byla již ukončena, poutníci budou mít tedy poprvé možnost spatřit fragmenty původních nástěnných středověkých maleb, které byly po staletí skryty lidským zrakům.
Na pouť bude vypraven zvláštní autobus, který vyjede z Mladé Boleslavi od arciděkanského kostela ve 12,30 hodin, zastaví v Kosmonosích na náměstí ve12,40, v Bakově n.J. ve 12,50, v Mnichově Hradišti na náměstí ve 13 hodin, v Bosni na zastávce ve 13,10 v Kněžmostě ve 13,20 hodin. Po skončení pouti rozveze účastníky po stejné trase zpět.
Prosím, informujte o těchto skutečnostech ve svém okolí vhodným způsobem.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - 2008Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  02,07,2008Přidáno:  3. 07. 2008, 11:09:05

Milí přátelé, rodáci a ctitelé mariánští !
Oznamuji Vám, že letošní pouť na Solci se bude konat v sobotu, dne 16. srpna 2008, tedy den po svátku Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel bude otevřen asi od 13 hodin, začneme modlitbou sv. růžence ve 13,30 hodin, následovat bude mariánské rozjímání od 14 hodin a mše svatá bude od 15 hodin. Mottem letošní pouti bude heslo " hle, syn tvůj, hle, Matka tvá."
Na dopravu účastníků pouti bude vypraven autobus, který vyjede z Ml. Boleslavi a pojede po trase Kosmonosy, Bakov n.J., Mnichovo Hradiště ,Boseň, Kněžmost a po skončení pouti se bude vracet po stejné trase zpět. Přesný čas odjezdu bude oznámen dodatečně.
Účast na letošní pouti přislíbil generální vikář litoměřický, Msgre Karel Havelka.
Prosím, abyste informaci o konání pouti vhodným způsobem oznámili ve svém okolí.
Dr. Toman

Název:  Stav oprav v létě 2007.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.czl
Datum konání:  Přidáno:  3. 08. 2007, 09:36:55

V současné době je ukončena oprava klenby v sakristii. Během pouti budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do sakristie a podívat se na výsledek práce restaurátorů.
Dřevěné prvky z původního mobiliáře kostela byly vytříděny a složeny v rohu kostelní lodi. Jejich další osud bude záležet na postupu dalších oprav.
Komplikujícím faktorem letošních aktivit je zjistění havárie v horním patře kostelní věže, kde došlo ke zřícení zcela shnilého trámu, který držel zvonovou stolici. Rozsah škod, které byly způsobeny dlouhodobým zatékáním vody, je bohužel velký. Stav byl posouzen statikem a v současné době se zpracovává studie, jak situaci řešit, aby nedošlo ke zřícení další části dřevěné konstrukce a zničení točitých schodů.
V letošním roce by měla věž dostat ještě nové okenice, aby nedocházelo k dalšímu pronikání sněhu či deště do věže.
Pokud se podaří dokončit tyto opravy, budeme stát před tím nejsložitějším - totiž obnovou interiéru presbytáře kostela. To bude znamenat rozsáhlý průzkum, osazejí sanktuária a ošetření torza bývalého hlavního oltáře.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - upřesnění.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  11, srpna 2007Přidáno:  9. 07. 2007, 20:33:17

Na základě jednání s Děkanským úřadem v Mnichově Hradišti, P. Jurnečkou sděluji :
Definitivní termín konání letošní pouti je sobota, 11. srpna 2007. Kostel bude otevřen zhruba od 13 hodin, ve 13,30 hodin začíná modlitba sv. růžence, ve 14 hodin mariánská pobožnost, v 15 hodin mše svatá. Ukončení bohoslužeb asi v16,30 hodin. Účast na pouti definitivně potvrdil J.E. Msgre Kosef Koukl, emeritní biskup litoměřický, který bude hlavním celebrantem spolu s kněžími vikariátu.
Autobus pro poutníky vyjede z Mladé Boleslavi, od arciděkanského kostela asive 12,30 hodin, zastaví v Kosmonosích na náměstí (12,40) v Bakově n.J. na náměstí u morového sloupu (12,50) , v Mnichově Hradišti na náměstí - autobusovém nádraží 13,00), Bosni na zastávce u kostela (13,10 ) Kněžmostě na náměstí(13,20). Po skončení obřadů odveze účastníky po stejné trase zpět.
Dr. Toman

Název:  Opravy v roce 2007Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  Přidáno:  15. 05. 2007, 14:51:58

V roce 2007 budou opravy i přes nepřízeň úřadů a dramatickou finanční situaci v celé litoměřické diecézi pokračovat. Nebude to však na první pohled příliš patrné.
V současné době se provádí průzkumné práce vnitřních omítek v sakristii a zpevnění její klenby. Byly objeveny fragmenty původních středověkých omítek se zbytky maleb a dvě niky ve zdi mezi sakristií a chrámovou lodí.
Oprava sakristie si vyžádala i vystěhování a vytřídění dřevěného mobiliáře, který tam byl umístěn v době, kdy se jednalo o demolici kostela.Tyto dřevěné prvky jsou zatím složeny v chrámové lodi.
Všechny dosavadní práce znovu potvrzují starobylost celého kostela i jeho umělecko-historickou cenu.
Dr. Toman

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 40125  Červen: 3231