Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Název:  Pouť 2009 -upřesnění.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15Přidáno:  23. 07. 2009, 08:57:51

Upřesňuji program letošní pouti :
13 hodin : otevření kostela
13,30hodin : modlitba sv. růžence
14 hodin: mariánská pobožnost
14.45hodin: malé překvapení !
15 hodin: mše svatá , hlavním celebrantem
generální vikář Otec Přibyl

Název:  Pouť na Solci 2009Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  15.srpna 2009Přidáno:  14. 05. 2009, 08:36:59

Milí přátelé, rodáci a ctitelé mariánští !
Poněkud opožděně Vám sděluji, že v letošním roce budeme pokračovat v tradici mariánských poutí na Solci obvykklým způsobem.
Pouť letos připadá přímo na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy na sobotu, 15. srpna.
Kostel bude otevřen okolo 13 hodiny, o půl druhé bude růženec, od 14 hodin mariánské rozjímání, od 15 hodin mše svatá. Jméno hlavního celebranta letošní pouti zatím nemohu sdělit. Mottem letošní pouti bude " Sunt bona mixta malis ". Budeme se zabývat dobrem a zlem ve světě ve světle radostí a bolestí Panny Marie.
Současně Vám sděluji, že se i na letošní rok podařilo sehnat nevelkou částku na pokračování oprav presbytáře kostela. Opravy se vlečou neuvěřitelně pomalým tempem, ale původní obavy, že letos vůbec nepokročíme, se naštěstí nevyplnily.
Prosím o vytrvalou modlitbu za Boží pomoc a přímluvu Panny Marie na úmysl obnovy solecké svatyně.
J.T.

Název:  Pouť 2008.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.czl
Datum konání:  Přidáno:  19. 08. 2008, 08:57:44

Po 17 letech, kdy nám vždy svítilo slunce, se letošní pouť konala za počasí krajně nepříznivého. Důsledkem toho byla i značně nižší účast věřících. Při sbírce bylo vybráno 5.000.- Kč. Částka byla předána na účet OÚ Kněžmost.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať !
V roce 2009 připadá pouť přímo na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy na 15. srpna.

Název:  Přijede biskup !Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  16.08.2008Přidáno:  5. 08. 2008, 10:01:58

S radostí oznamuji všem příznivcům Solce a ctitelům mariánským, že v letošním roce dochází ke změně hlavního celebranta pouti. Místo původně ohlášeného generálního vikáře Msgre Karla Havelky přijede na pouť J.E. emeritní biskup litoměřický, Msgre Josef Koukl.
Program pouti zůstává nezměněn, to znamená modlitba sv. růžence od 13,30, mariánská pobožnost od 14 a mše svatá od 15 hodin.
Letošní etapa průzkumných a restaurátorských prací v presbytáři byla již ukončena, poutníci budou mít tedy poprvé možnost spatřit fragmenty původních nástěnných středověkých maleb, které byly po staletí skryty lidským zrakům.
Na pouť bude vypraven zvláštní autobus, který vyjede z Mladé Boleslavi od arciděkanského kostela ve 12,30 hodin, zastaví v Kosmonosích na náměstí ve12,40, v Bakově n.J. ve 12,50, v Mnichově Hradišti na náměstí ve 13 hodin, v Bosni na zastávce ve 13,10 v Kněžmostě ve 13,20 hodin. Po skončení pouti rozveze účastníky po stejné trase zpět.
Prosím, informujte o těchto skutečnostech ve svém okolí vhodným způsobem.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - 2008Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  02,07,2008Přidáno:  3. 07. 2008, 11:09:05

Milí přátelé, rodáci a ctitelé mariánští !
Oznamuji Vám, že letošní pouť na Solci se bude konat v sobotu, dne 16. srpna 2008, tedy den po svátku Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel bude otevřen asi od 13 hodin, začneme modlitbou sv. růžence ve 13,30 hodin, následovat bude mariánské rozjímání od 14 hodin a mše svatá bude od 15 hodin. Mottem letošní pouti bude heslo " hle, syn tvůj, hle, Matka tvá."
Na dopravu účastníků pouti bude vypraven autobus, který vyjede z Ml. Boleslavi a pojede po trase Kosmonosy, Bakov n.J., Mnichovo Hradiště ,Boseň, Kněžmost a po skončení pouti se bude vracet po stejné trase zpět. Přesný čas odjezdu bude oznámen dodatečně.
Účast na letošní pouti přislíbil generální vikář litoměřický, Msgre Karel Havelka.
Prosím, abyste informaci o konání pouti vhodným způsobem oznámili ve svém okolí.
Dr. Toman

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   46-50   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Duben: 1