Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   
Název:  Opravy v roce 2007Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  Přidáno:  15. 05. 2007, 14:51:58

V roce 2007 budou opravy i přes nepřízeň úřadů a dramatickou finanční situaci v celé litoměřické diecézi pokračovat. Nebude to však na první pohled příliš patrné.
V současné době se provádí průzkumné práce vnitřních omítek v sakristii a zpevnění její klenby. Byly objeveny fragmenty původních středověkých omítek se zbytky maleb a dvě niky ve zdi mezi sakristií a chrámovou lodí.
Oprava sakristie si vyžádala i vystěhování a vytřídění dřevěného mobiliáře, který tam byl umístěn v době, kdy se jednalo o demolici kostela.Tyto dřevěné prvky jsou zatím složeny v chrámové lodi.
Všechny dosavadní práce znovu potvrzují starobylost celého kostela i jeho umělecko-historickou cenu.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - 2007.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  3.1.2007Přidáno:  7. 01. 2007, 17:18:38

Předběžně oznamuji, že termín letošní poutní slavnosti na Solci bude dříve než obvykle, a to již v sobotu, která předchází svátku Nanebevzetí Panny Marie, který letos připadá na středu. Zatím nepotvrzený termín pouti je tedy v sobotu 11. srpna ! Pořad bohoslužeb bude jako v minulých letech. Dr. Toman

Název:  Oprava omítekKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  20.09.2006Přidáno:  19. 09. 2006, 14:54:28

S velkou radostí sděluji všem, že se podařilo dokončit obnovu omítky i na dolních dvou patrech věže. Je tedy kompletně dokončena oprava zevního pláště kostela, tj. střechy, oken a omítek. Po dlouhých více než 15 letech tedy kostel alespoň zvenku působí důstojným dojmem. Budova je tedy zachráněna před zničením a záleží na dalších generacích, jak s památkou naloží. V úvahu jistě přichází společné využívání , a to jak pro účely duchovní, tak i pro potřeby obce. Nezbývá než vyjádřit poděkování všem, kteří jakkoliv přispěli k záchraně kostela a současně vyslovit i naději, že obnova interiéru nebude trvat dalších patnáct či více let. Dr. Toman

Název:  A co interiér ?Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  04.09.2006Přidáno:  4. 09. 2006, 14:56:02

Během měsíce srpna vytvořil Ing. arch. Petr Chotěbor několikastránkovou studii zaměřenou na možnosti obnovy interiéru kostela. Zabývá se v ní jak současným stavem,tak úvahami o možnosti dalšího využití kostela. Mimoto zvažuje možnost členění postupu při obnově interiéru na určité etapy, což se již osvědčilo při obnově exteriéru kostela. Doufám, že se mi časem podaří dát tento text na naše www. stránky. Pokud by někdo z Vás měl zájem, dávám na naše stránky kontakt na e-mail na arch. Chotěbora. Jedná se sice o dalekou budoucnost, ale pokud by jej někdo chtěl kontaktovat v této věci, máte adresu k disposici. Dr. Toman

Název:  Poděkování a prosba.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  30.08.2006Přidáno:  30. 08. 2006, 09:00:44

Letošní sbírka na poutní slavnosti na Solci vynesla částku sedm tisíc korun. Částka bude v nejbližších dnech předána panu starostovi, ing. Pospíšilovi. Za všechny dary upřímné Pán Bůh zaplať. Částka samozřejmě nemůže pokrýt náklady na záchranu kostela, je však za ní nutno vidět obětavost dárců, z nichž drtivá většina neoplývá bohatstvím. Ze srdce děkuji všem, kteří v letošním roce pomohli s přípravou a zajištěním průběhu bohoslužeb. Současně naléhavě prosím, aby se mi přihlásili obětaví dobrovolníci, kteří by byli ochotni v příštím roce vypomoci s přípravou pouti. Dosavadní praxe je na pokraji lidských možností a bylo by škoda, kdyby se v budoucnu již zavedenou tradici poutí nepodařilo udržet.

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 40385  Červenec: 3349