Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   
Název:  Pouť na Solci - upřesnění.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  11, srpna 2007Přidáno:  9. 07. 2007, 20:33:17

Na základě jednání s Děkanským úřadem v Mnichově Hradišti, P. Jurnečkou sděluji :
Definitivní termín konání letošní pouti je sobota, 11. srpna 2007. Kostel bude otevřen zhruba od 13 hodin, ve 13,30 hodin začíná modlitba sv. růžence, ve 14 hodin mariánská pobožnost, v 15 hodin mše svatá. Ukončení bohoslužeb asi v16,30 hodin. Účast na pouti definitivně potvrdil J.E. Msgre Kosef Koukl, emeritní biskup litoměřický, který bude hlavním celebrantem spolu s kněžími vikariátu.
Autobus pro poutníky vyjede z Mladé Boleslavi, od arciděkanského kostela asive 12,30 hodin, zastaví v Kosmonosích na náměstí (12,40) v Bakově n.J. na náměstí u morového sloupu (12,50) , v Mnichově Hradišti na náměstí - autobusovém nádraží 13,00), Bosni na zastávce u kostela (13,10 ) Kněžmostě na náměstí(13,20). Po skončení obřadů odveze účastníky po stejné trase zpět.
Dr. Toman

Název:  Opravy v roce 2007Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  Přidáno:  15. 05. 2007, 14:51:58

V roce 2007 budou opravy i přes nepřízeň úřadů a dramatickou finanční situaci v celé litoměřické diecézi pokračovat. Nebude to však na první pohled příliš patrné.
V současné době se provádí průzkumné práce vnitřních omítek v sakristii a zpevnění její klenby. Byly objeveny fragmenty původních středověkých omítek se zbytky maleb a dvě niky ve zdi mezi sakristií a chrámovou lodí.
Oprava sakristie si vyžádala i vystěhování a vytřídění dřevěného mobiliáře, který tam byl umístěn v době, kdy se jednalo o demolici kostela.Tyto dřevěné prvky jsou zatím složeny v chrámové lodi.
Všechny dosavadní práce znovu potvrzují starobylost celého kostela i jeho umělecko-historickou cenu.
Dr. Toman

Název:  Pouť na Solci - 2007.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  3.1.2007Přidáno:  7. 01. 2007, 17:18:38

Předběžně oznamuji, že termín letošní poutní slavnosti na Solci bude dříve než obvykle, a to již v sobotu, která předchází svátku Nanebevzetí Panny Marie, který letos připadá na středu. Zatím nepotvrzený termín pouti je tedy v sobotu 11. srpna ! Pořad bohoslužeb bude jako v minulých letech. Dr. Toman

Název:  Oprava omítekKontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  20.09.2006Přidáno:  19. 09. 2006, 14:54:28

S velkou radostí sděluji všem, že se podařilo dokončit obnovu omítky i na dolních dvou patrech věže. Je tedy kompletně dokončena oprava zevního pláště kostela, tj. střechy, oken a omítek. Po dlouhých více než 15 letech tedy kostel alespoň zvenku působí důstojným dojmem. Budova je tedy zachráněna před zničením a záleží na dalších generacích, jak s památkou naloží. V úvahu jistě přichází společné využívání , a to jak pro účely duchovní, tak i pro potřeby obce. Nezbývá než vyjádřit poděkování všem, kteří jakkoliv přispěli k záchraně kostela a současně vyslovit i naději, že obnova interiéru nebude trvat dalších patnáct či více let. Dr. Toman

Název:  A co interiér ?Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Datum konání:  04.09.2006Přidáno:  4. 09. 2006, 14:56:02

Během měsíce srpna vytvořil Ing. arch. Petr Chotěbor několikastránkovou studii zaměřenou na možnosti obnovy interiéru kostela. Zabývá se v ní jak současným stavem,tak úvahami o možnosti dalšího využití kostela. Mimoto zvažuje možnost členění postupu při obnově interiéru na určité etapy, což se již osvědčilo při obnově exteriéru kostela. Doufám, že se mi časem podaří dát tento text na naše www. stránky. Pokud by někdo z Vás měl zájem, dávám na naše stránky kontakt na e-mail na arch. Chotěbora. Jedná se sice o dalekou budoucnost, ale pokud by jej někdo chtěl kontaktovat v této věci, máte adresu k disposici. Dr. Toman

Zobrazit aktuality:   1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-40   41-45   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 40946  Září: 3201