Vatikánská vlajka Anglická vlajka Německá vlajka
Latine English Deutsch
Zobrazit události:   1-5   6-10   11-15   
Název:  pouť 2009Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  17. 08. 2009, 10:25:15

Sbírka konaná při poutní slavnosti na Solci dne 15. srpna 2009 vynesla částku 5.012.- Kč a 20.-Euro. Částka bude předána obecnímu úřadu v Kněžmostě.
Během pouti byl požehnán zvon na věži kostela.
Jedná se o ocelový zvonek z roku 1914, který je naštěstí historicky i materiálově zcela bezcenný, takže nehrozí jeho zcizení.
Restaurátorské práce v presbytáři probíhají neskutečně pomalým tempem zbývá ještě ošetřit dolní "patro" původních omítek. Jestli se i v příštím roce podaří získat za tímto účelem nějaké prostředky, je velmi nejisté.
Dr. Toman

Název:  Stav obnovy v létě 2008Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  19. 08. 2008, 08:51:42

Obnova chrámové budovy od loňského roku opět o krůček postoupila. Po čtyřech etapách obnovy exteriéru bylo přistoupeno v roce 2007 k zahájení oprav interiéru, a to její první části, sakristie.
Jako mimořádná akce byla vyměněna prohnilá podlaha horního patra věže a žaluziové okenice.
V roce 2008 byly zahájeny práce v presbytáři. Na místo se po letech vrátilo kamenné gotické sanktuarium ze 14. století ( bohužel bez zřejmě již ztracené vrchní kamenné ozdoby ) a byla restaurátorsky konservována část klenby a stěn. Byla odkryta původní barevnost svorníků a žeber klenby a na vítězném oblouku bylo odhaleno deset malovaných medailonů s polopostavami svatých.
Tato malba byla před pozdějším nahozením mladší omítky poškrábána, aby byl podklad drsnější. I přes toto poškození jde o velmi vzácný doklad původní výzdoby kostela z doby předhusitské. Podobnou výzdobu, pokud je známo, žádný jiný kostel v širokém okolí nemá.
V roce 2009 by měly práce v presbytáři pokračovat, ovšem pouze pokud se podaří získat potřebné finanční prostředky.
Dr.Toman

Název:  Opravy v roce 2008.Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.czl
Fotografie:  Přidáno:  3. 07. 2008, 11:16:24

V roce 2008 pokračují opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Solci způsobem, který již není z vnějšku patrný. Po dokončení opravy klenby v sakristii v loňském roce a opravy žaluzií ve věži byl zahájem průzkum omítek v presbytáři.
Na kamenném ostění vítězného oblouku byly při průzkumu objeveny původní malby v nebývalém rozsahu, což znovu potvrzuje vyjímečnost celé svatyně, přesahující rámec regionu.
Rozsah a tempo prací jsou samozřejmě limitovány jejich náročností i nedostatkem finančních prostředků.
Poutní slavnost v roce 2008 bude v důsledku oprav interiéru probíhat za značně ztížených podmínek. Na to jsme si však již na Solci zvykli.
Dr. Toman

Název:  Pouť 2007Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  3. 08. 2007, 09:21:24

Vzhledem k tomu, že většina mariánských poutí se bude konat letos v sobotu či v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie, rozhodli jsme se letos připravit pouť na Solci již s předstihem, v sobotu 11. srpna. Kostel bude otevřen asi od 13 hodin, od 13,30 hodin bude modlitba sv. růžence, od 14 hodin mariánská pobožnost , od 15 hodin mše sv. Celebruje Msgre Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický. Vše se bude konat uvnitř kostela.

Název:  Pouť - 2006Kontakt:  toman@sdruzeni.dragon.cz
Fotografie:  Přidáno:  19. 05. 2006, 11:10:05

Předběžný termín letošní mariánské pouti na Solci je sobota, 19. srpna, tedy až PO svátku Nanebevzetí Panny Marie. Obřady budou zřejmě tradiční, předpokládaný začátek ve 13,30 hodin, ukončení po 16 hodině. Motto letošní pouti bude asi malým překvapením, takže zatím nezveřejňuji. Dr. Toman

Zobrazit události:   1-5   6-10   11-15   
Anketa

Líbí se Vám web?
Pokud se Vám web líbí, doporučte ho svým známým a přátelům!
 

webdesing © Michal Matuška   technická podpora @ webmaster   Přístupů: 1  Únor: 1